ŠOLA LUSKAVICE 2015

solaluskavice 600x337Na Oddelku za kožne in spolne bolezni UKC Maribor tudi v letošnjem letu nadaljujemo s Šolo luskavice, ki jo vodita zdravnik specialist dermatovenerolog in med. sestra. Brezplačen program šole zajema predavanje o luskavici in psoriatičnem artritisu, zdravljenju, življenjskem stilu in negi kože, udeležencem pa posreduje tudi druge informacije o pomembnih dejavnikih za obvladovanje bolezni.

V krajši delavnici je predstavljeno pravilno ravnanje in uporaba terapij. Šola je potekala 3. 6. 2015.

STOJNICE 2015

4Podružnica Celje se je 7. 4. 2015, ob Svetovnem dnevu zdravja, s stojnico predstavila na prireditvi Velenje - mesto zdravja. Podružnica Obala je 16. 5. 2015 s stojnico predstavljala društvo na prireditvi Koper zdravo mesto.

PLAKATNA AKCIJA

PLAKAT drustvo B1"Osredotoči se NAME, ne na mojo LUSKAVICO"Marec, 2015. V okviru osveščanja smo v društvu pripravili plakatno akcijo, s katero želimo predvsem mlade ozaveščati o bolezni. Zastavili smo si dva glavna cilja akcije, ki izhajata iz poslanstva društva:

- ozaveščanje javnosti, da smo vsi enaki (rušenje predsodkov - manjvrednost, stereotipov - nalezljivost)
- graditev osebnostne podobe bolnika (da se človek, kljub luskam na koži, v družbi počuti dobro in sprejeto).

V kampanjo smo vključili znano osebo, Lada Bizovičarja, ki smo ga fotografirali z mlado bolnico Urško Sulič, ki se ji psoriaza močno vidi predvsem po obrazu. Obolelim želimo pomagati, da bi lažje shajali z boleznijo, javnost pa pozivamo k razumevanju in sprejemanju psoriatikov. Namen plakata je predvsem prikazati, da luskavica ni nalezljiva.

SVETOVNI DAN PSORIAZE 2014

Svetovni dan psoriaze 2014Letos smo obeležili 10. obletnico Svetovnega dneva psoriaze. V primerjavi z drugimi boleznimi ima psoriaza na bolnika zelo velik vpliv in spada med tiste, ki najbolj poslabšajo kakovost bolnikovega življenja. Ker smo želeli še posebej opozoriti, da psoriaza prizadene bolnike na vseh življenjskih področjih, smo za Svetovni dan psoriaze 2014 izbrali slogan ZGRADIMO BOLJŠI SVET ZA LJUDI S PSORIAZO. V 11. slovenskih regijah smo pripravili predstavitve delovanja društva in bolezni.

ŠOLA O LUSKAVICI

12 SmallCelje, 3. 10. 2014
Ob 60-letnici obstoja Dermatovenerološkega oddelka je Splošna bolnišnice Celje v sodelovanju z Združenjem slovenskih dermatovenerologov pripravila strokovno srečanje, ki so ga poimenovali »Šola o psoriazi«. S predstavitvijo so želeli počastiti Svetovni dan luskavice. V Društvu psoriatikov Slovenije smo se povabilu na dogodek množično odzvali. Zdravniki specialisti dermatovenerologi ter splošni zdravniki so predavali o psoriazi in psoriatičnem artritisu ter se posvetili različnim načinom zdravljenja in predstavitvi zdravil.

ŠOLA LUSKAVICE 2014

2014 11 25 2Na Oddelku za kožne in spolne bolezni UKC Maribor smo maja 2014 pričeli s Šolo luskavice, katero vodijo strokovnjaki na področju dermatologije (zdravnik specialist dermatovenerolog in med. sestra). Šola je brezplačna in zajema predavanja o bolezni, zdravljenju, življenjskem stilu ter negi kože, hkrati pa posreduje informacije o mnogih drugih zelo važnih faktorjih, kako doseči čim boljšo kontrolo nad boleznijo in preprečiti prepogoste ponovitve poslabšanj stanj kože. Šolo smo v letu 2014 izvedli kar štiri krat: 14.5.,11.6.,25.9. in 25.11.2014.

STOJNICE 2014

stojnica2014 600x450Podružnica Dolenjska je 23. avgusta 2014 na Jernejevem sejmu v Šentrupertu predstavila dejavnosti društva in problematiko luskavice. Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni je od 24. do 27. avgusta 2014 potekala ozaveščevalna akcija podružnice Pomurje. Na Festivalu drugačnosti v Slovenj Gradcu se je 19. 9. 2014 predstavila podružnica Koroška.

PREDAVANJA ZA SPLOŠNE ZDRAVNIKE, PREDSTAVITEV DRUŠTVA PO ZDRAVSTVENIH DOMOVIH 2014

IMG 3460Z izvajanjem ozaveščanja splošnih zdravnikov in predstavitvijo našega društva v ZD smo nadaljevali tudi v letu 2014. Po p redavanjih Tomaža Lundra, dr. med., spec. derm., derm. asis. Katarine Trčko, dr. med. in derm. asis. dr. Simone Senegačnik o luskavici ter revmatologinje dr. Vlaste Petric o psoriatičnem artritisu, smo izvedli predstavitve društva v ZD: Ribnica, Koper, Lendava, Tržič, Radovljica, Ptuj, Radlje ob Dravi, Logatec, M. Sobota, G. Radgona, Lucija in Lenart.

PREDAVANJA ZA SPLOŠNE ZDRAVNIKE IN MEDICINSKE SESTRE 2013

luskavica shutterstock 67707349Kot nadgradnjo obstoječim aktivnostim društva smo jeseni 2013 začeli izvajati ozaveščanje splošnih zdravnikov in medicinskih sester. S tem želimo spodbuditi njihovo aktivno razmišljanje o luskavici, povečati motivacijo za skrbnejšo obravnavo psoriatikov, izboljšati njihovo razumevanje bolnikov in opozoriti na socialno stigmo ljudi z luskavico. Predavanja, ki jih je vodil g. Tomaž Lunder, dr. med., spec. derm., so potekala v ZD: Škofja Loka, Velenje, Slovenske Konjice, Cerknica, Ribnica in Koper.

DAN V NAŠI KOŽI 2013

DAN V NAŠI KOŽISplošne zdravnike smo želeli soočiti tudi s predsodki in stereotipi, s katerimi se psoriatiki srečujemo v vsakodnevnem življenju. Večina od njih nikoli ne bo na lastni koži občutila, kako je živeti z luskavico, lahko pa je vsaj deloma spoznala, kako družba gleda na obolele. Zato so po predavanjih v zdravstvenih domovih prejeli posebne začasne tatuje, ki ponazarjajo luskavico in so si jih lahko namestili na kožo. Menimo, da bodo lastne izkušnje in občutki ob tem izboljšali njihovo razumevanje in obravnavo psoriatikov.

PREDSTAVITEV DRUŠTVA PO ZDRAVSTVENIH DOMOVIH 2013

IMG 3686 2Približno mesec dni po zgoraj omenjenih predavanjih v zdr. domovih smo tam predstavili dejavnosti našega društva. Cilj teh predstavitev je bilo ponovno ozaveščanje zdravstvenega osebja in drugih obiskovalcev o luskavici ter pridobivanje novih članov društva. V zdravstvenih domovih smo namestili nova stojala, ki smo jih napolnili z novo brošuro o luskavici in društvu. V letu 2013 smo izvedli predstavitve v Škofji Loki, Velenju, Slovenskih Konjicah in Cerknici.

ČRNA KOCKA 2013

kubus mbS pomočjo družbe Abbvie organiziramo in izvajamo akcije ozaveščanja pod geslom Spregovorimo o luskavici – dotaknimo se bistva, s katerimi želimo širšo javnost seznaniti s problematiko luskavice. Ljudje z luskavico se namreč v stiku z zunanjim svetom srečujemo s številnimi stereotipi, predsodki in navidezno brezizhodnimi situacijami. Mimoidoči so lahko s pomočjo črne kocke podoživljali našo stisko v Kranju, Postojni, Ptuju, Celju, Murski Soboti, Portorožu in dvakrat v Mariboru.

SVETOVNI DAN PSORIAZE, 29. OKTOBER 2013

stojnice 600x401"Svetovni dostop do zdravljenja" je letošnji slogan Svetovnega dneva psoriaze. Gre za globalni dogodek, ki združuje in je namenjen vsem 125 milijonov ljudem z luskavico in psoriatičnim artritisom po celem svetu.
Tudi letos smo se splošni javnosti prestavili na enajstih prizoriščih v vseh slovenskih regijah. Na stojnicah so bili prisotni člani društva, na nekaterih tudi specialisti dermatologi, ki so obiskovalce seznanjali s problematiko luskavice in o možnostih zdravljenja.

STOJNICE 2013

sejemNa 5. Sejmu nevladnih organizacij Pomurja se je 15. 10. 2013 na Trgu kulture v Murski Soboti predstavila podružnica Pomurje. Podružnica Koroška se je odzvala povabilu Društva paraplegikov Koroške in se 20. 9. 2013 udeležila Festivala drugačnosti ter tam predstavila delovanje našega društva. V smislu ohranjanja zdravja in premagovanja nevednosti se je 18. 9. 2013 v Kopru v okviru Evropskega tedna mobilnosti predstavila podružnica Obala.

PUBLIKACIJE

zlozenkaNaša naloga je zastopati interese obolelih za psoriazo ter združevati in osveščati javnost, da bi čim bolj dvignili splošno razumevanje bolezni.
To nalogo uresničujemo tudi s pomočjo založniške dejavnosti, na podlagi katere dvakrat letno izdamo društveno glasilo Za prostor pod soncem. V letu 2013 smo izdali tudi knjižico LUSKAVICA ali PSORIAZA, ki je kratek vodnik o bolezni in življenju z njo.
Več o tem si lahko preberete v rubriki Publikacije.

ČRNA KOCKA 2012

kocka 2012Že drugo leto smo s pomočjo mednarodne farmacevtske družbe Abbott izvedli šest ozaveščevalnih akcij s postavitvijo črne kocke, v kateri so lahko mimoidoči na nazoren način podoživeli stisko ljudi z luskavico. Na teh dogodkih želimo predstavniki društva s pomočjo dermatologa seznaniti širšo javnost s pravimi dejstvi o tej bolezni in načinih zdravljenja. Predstavitve so potekale dvakrat v Ljubljani, dvakrat v Mariboru ter v Kopru in Trbovljah.

SVETOVNI DAN PSORIAZE, 29. OKTOBER 2012

PIC 6396V društvu psoriatikov Slovenije smo tudi letos obeležili svetovni dan psoriaze, katerega tema se glasi: "Luskavica – svetovni zdravstveni izziv". Izpeljali smo 11 akcij ozaveščanja javnosti v Sloveniji.
Informacije o psoriazi je treba zagotoviti tistim, ki so zaradi bolezni prizadeti, pa tudi širši javnosti, da se bo o luskavici razpravljalo bolj odkrito in samozavestno. Ljudje z luskavico morajo vedeti, da v borbi z uničujočo boleznijo kože in posledicami, ki jih lahko povzroči, niso sami.

ČRNA KOCKA 2011

kocka 2011Novost letošnjih akcij ozaveščanja so bili posebni dogodki – postavitve črne kocke v treh večjih slovenskih mestih: Mariboru, Novi Gorici in dvakrat v Ljubljani. Namen postavitve paviljona je bil, da mimoidoči v notranjosti kocke na nazoren način podoživijo stisko psoriatikov. Hkrati so se tam lahko seznanili s pravimi dejstvi o bolezni, se pogovorili s člani društva, na zahtevnejša medicinska vprašanja so odgovarjali zdravniki specialisti – dermatologi. Na vseh postavitvah se je bilo možno včlaniti v društvo.

SVETOVNI DAN PSORIAZE, 29. OKTOBER 2011

Stojnica postojnaNa svetovni dan luskavice želimo ozaveščati širšo javnost, povečati razumevanje bolezni in izboljšati dostop do zdravljenja. Spodbuditi želimo zdravstvene sisteme, vlade, zdravnike, skrbnike in vse tiste, ki so odgovorni za nego luskavice, da se omogoči dostop do optimalnega zdravljenja. Luskavica ali psoriaza je izčrpavajoča bolezen, zato bi morala imeti v zdravstvu višjo stopnjo pomembnosti, saj zelo ogroža bolnikovo zdravje. Dogodke ozaveščanja smo organizirali v 11 krajih v vseh slovenskih regijah.